Кој сè може да се натпреварува?

Право на апликација и учество имаат сите ученици од основните и средните училишта, како и сите студенти на факултетите кои се на возраст помеѓу 13 и 22 години, заклучно до 15ти Јуни, 2018 година.

Кои испити е потребно да се положат за учество?

Одбери еден од следните испити, полагај и учествувај!

  • Microsoft Office Specialist Word 2013
  • Microsoft Office Specialist Excel 2013
  • Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013
  • Microsoft Office Specialist Word 2016
  • Microsoft Office Specialist Excel 2016
  • Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016
×
×