fbpx

Кој сè може да се натпреварува?

Право на апликација и учество имаат сите ученици од основните и средните училишта, како и сите студенти на факултетите кои се на возраст помеѓу 13 и 22 години.

Кои испити е потребно да се положат за учество?

Одбери еден од следните испити, полагај и учествувај!

  • MICROSOFT WORD (OFFICE 2016)
  • MICROSOFT EXCEL (OFFICE 2016)
  • MICROSOFT POWERPOINT (OFFICE 2016) MICROSOFT WORD (MICROSOFT 365 APPS AND OFFICE 2019)
  • MICROSOFT EXCEL (MICROSOFT 365 APPS AND OFFICE 2019)
  • MICROSOFT POWERPOINT (MICROSOFT 365 APPS AND OFFICE 2019

Сакам да полагам *
 MOS Word 2016 MOS Excel 2016 MOS PowerPoint 2016

Се согласувам моите резултати да бидат јавно објавени.

×
×